Home      Thema's      Organisaties      Contact
 
 

Organisaties

ABVV Oost-Vlaanderen
Vakbond voor werkenden en werkzoekenden. Uitbetalingsinstelling, dienstverlening aan werkzoekenden en werkenden.
ACLVB - Liberale Vakbond
alles inzake werkloosheidsdossiers, maar ook juridische dossiers, sociale zekerheid, uitbetaling werklozen.
Agentschap Integratie en Inburgering, Oost-vlaanderen
Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. De dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid. We zetten in op het onthaal van nieuwkomers, NT2, een inburgeringstraject en geven advies aan lokale besturen en diensten en bieden hen ondersteuning inzake het omgaan met de gevolgen van migratie.
Algemeen Christelijk Vakverbond -afdeling Eeklo
Dienstverlening: opmaak en betaling werkloosheidsdossiers, arbeids- en sociale conflicten, belangen werknemers in sociale zekerheid Bewegingswerk: lokaal opkomen voor algemene werknemersbelangen door acties, collectieve infosessies, deelname aan lokaal sociaal beleid,..
AZ Alma Campus Eeklo
AZ Alma is een streekziekenhuis met een uitgebreid medisch en paramedisch zorgaanbod en een warmmenselijk karakter.
Beschut Wonen Meetjesland 'De Wende'
IBW De Wende begeleidt personen met een ernstige en langdurige psychische problematiek. De basisopdracht van IBW De Wende is het instaan voor begeleiding, activering, rehabilitatie en huisvesting van bewoners.
Bollebuik Eeklo
1. Prenatale dienstverlening 2. Crisisopvang zwangeren 3. Ongewenst zwanger / abortus / adoptie 4. Tienerzwangeren 5. Zwangerschap en geweld 6. Zwangerschap en verslaving
Bond Moyson
Ziekenfonds (verplichte ziekteverzekering & aanvullende voordelen), Ziektepreventie, Socioculturele activiteiten, Thuiszorgdiensten.
Bouwbaan
Fvb-ffc constructiv is het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid: - een paritair opleidingsfonds voor de bouwsector waarvan de opdrachten bepaald worden aan de hand van sectorale cao's - voor de arbeiders van ondernemingen actief in ruwbouw, hout, afwerking, ...
Buitenschoolse Kinderopvang
De Buitenschoolse kinderopvang is een exclusieve opvang die opvang biedt aan lagere schoolkinderen voor -en naschools en tijdens de schoolvakanties. Eeklo wil samen met ouders en externen een verantwoord pedagogisch klimaat creëren voor de kinderen in de opvang. voor de kinderen van: - St. Jozef in de Meibloem, Meibloemstraat 10; tel 09/377-78-99 - St. Janneke in St. Janneke, Brugsesteenweg 47; tel 0493/51-78-24 - St. Antonius in de Kinderpoort, Balgerhoeke 47; tel 0499/53-46-76 - Droomschip en De Tandem in Bukinop, Eikelstraat 41a; tel 0498/91-38-02 - De Wegel in de Dolfijn, Burg. Lionel Pussemierstraat 157 ; tel 09/219-98-58 - De Meidoorn en PSBLO De Zonnewijzer in de Zuiderzon, Zuidmoerstraat 138; tel 0498/91-38-08
CAW Oost- Vlaanderen Regio Gent- Eeklo
Een CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) biedt deskundige hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Voor elke vraag is er een antwoord ! Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, en de hulp is gratis. Voor Jongerenthema’s wordt nauw samengewerkt met de collega’s van het JAC /jongerenonthaal
Centrum voor Ambulante Revalidatie MSI Midden-Vlaanderen afd. Klim Op
Klim Op is een centrum voor ambulante revalidatie dat zich richt naar kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme, mentale handicap, ontwikkelingsdyspraxie en hersenverlamming.
Christelijke Mutualiteit
CM biedt je verschillende diensten en voordelen aan om je te helpen gezond te blijven of om je te steunen als je gezondheid in de steek laat
Coderdojo
Kinderen van 6-18 jaar die houden van computers, games en (leren) programmeren. Gratis doe-het-zelf lessen waarin je leert over games, apps, software,... Gratis! Info aan het onthaal.
Compaan / Job & Co vzw Meetjesland
Compaan Meetjesland organiseert begeleiding, opleiding en tewerkstelling voor iedereen die op zoek is naar duurzaam werk. De projecten hebben extra aandacht voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en werken hiervoor samen met toeleiders en partners..
Consultatiebureau Kind en Gezin Eeklo
In elke regio zijn er verschillende consultatiebureaus. De consulten worden georganiseerd samen met een plaatselijke organisatie, in Eeklo Kind en Preventie.
De Kringwinkel Meetjesland VZW
Als sociale werkplaats creëert De Kringwinkel Meetjesland VZW werk voor wie op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan de slag raakt. In de Kringwinkel vindt iedereen een ruim aanbod van kwaliteitsvolle spullen tegen zachte prijzen
Dienst Maatschappelijk Werk Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
Hulp en bijstand verlenen aan personen die moeilijkheden hebben die voortvloeien uit ziekte, handicap of ouderdom.
DVC De Koraal
Het dagverzorgingscentrum stelt zich tot doel bij te dragen tot het behoud, de ondersteuning en/of het herstel van uw zelfzorgmogelijkheden en/of uw mantelzorg. Dit trachten we te realiseren door zorg op maat aan te bieden.
GOCLB! Deinze -Eeklo
Het centrum voor begeleiding werkt op 4 domeinen: 1) Preventieve gezondheidszorg; 2) Onderwijs loopbaan begeleiding; 3) Leren en studeren; 4) Psycho- sociaal functioneren
Groep INTRO vzw
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. We doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. In het Meetjesland begeleiden we zowel jongeren als volwassenen vanuit verschillende projecten.
Huis van het Nederlands Oost-Vlaanderen
Wil je Nederlands leren? Kom dan naar het Huis van het Nederlands! Samen zoeken we de juiste cursus in de regio. Je krijgt er ook alle informatie over de lessen (uren, kostprijs, ...).
Inloopmomenten van Kind & Gezin
Elke vrijdag kunnen ouders met kleine kinderen terecht bij de gezinsondersteuner van Kind & Gezin. Zij is aanwezig in de cafetaria van het wijkcentrum; een afspraak is niet nodig. Heb je nood aan een babbel, heb je een vraag? Kom dan op vrijdag tussen 9 en 11u30 naar het inloopmoment! Niet tijdens vakanties. Tweewekelijks op woensdag zit een verpleegster van Kind & Gezin in speel-o-theek Speelbazaar. Je kan gewoon langskomen tussen 14 en 16 uur. Stel een vraag, zoek samen speelgoed in de Speelbazaar of kledij in de Babybazaar, … Zij luistert en als je hulp nodig hebt zoekt ze mee naar oplossingen.
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen; OOOC De Bries, campus Eeklo
Diagnostiek bij kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, jongens en meisjes. Zowel residentieel als ambulant/mobiel onderzoeken wij verontrustende opvoedings-en gezinssituaties.
Jongeren InformatiePunt
In het Jip kunnen jongeren, gratis en anoniem terecht met al hun vragen omtrent relaties, school, drugs, seksualiteit, vrije tijd, ...
Ketenzorg
Ondersteuning thuis & op school rond middelenmisbruik. Alles rond de problematische evolutie van het gebruik van drugs, alcohol, medicatie, gokken en gamen.
Kind en Gezin - Preventie Zorg - Regio Eeklo
Alle (aanstaande) ouders met kinderen jonger dan 3 jaar kunnen met hun vragen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling terecht bij Kind en Gezin.
Kompas vzw
Wij helpen mensen met een beperking die ondersteuning kunnen gebruiken of ondersteuning zoeken in hun leven. Kompas biedt ondersteuning op het vlak van wonen, werken en vrije tijd.
Kraambeurs voor aanstaande ouders
Tijdens infosessies 'Kind op Komst' krijgen toekomstige ouders allerlei informatie rond zwangerschap en geboorte. In AZ Alma komen volgende thema’s aan bod: sociaal aspect van de zwangerschap, voorstelling van Kind en Gezin, info over arbeid en bevalling, borstvoeding
Kringkids
Kinderen kunnen op woensdagmiddag komen spelen in De Kring. Onder begeleiding van volwassenen hebben ze een plezante namiddag met afwisselende activiteiten. Gratis deelname. Een hapje en drankje is inbegrepen.
Kunstacademie Eeklo
De Kunstacademie biedt onderdak aan iedereen die een opleiding wil volgen in beeldende kunst, muziek of woord. Elke leerling stapt in een traject dat op zijn of haar maat wordt vorm gegeven en onder begeleiding van een professioneel lerarenteam dat instaat voor kwalitatief kunstonderwijs
Lokaal Dienstencentrum Zonneheem
Het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem is een ontmoetingsplaats van en voor senioren uit Eeklo en het Meetjesland. Het is een trefpunt voor recreatie, informatie, advies, vorming, ontmoeting en een gamma aan dienstverlening.
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen CVBA
De activiteiten bestaan uit het bouwen, renoveren, onderhouden, verhuren van sociale woningen als ook het verkopen van sociale koopwoningen en het geven van sociale leningen.
Mobiele Ondersteuning en Behandeling in de Leefomgeving
Het Mobil team begeleidt en behandelt mensen in hun leefomgeving. De bedoeling is een hulpverlening uit te bouwen die afgestemd is op de zorgnoden van langdurig zorgafhankelijke patiënten met een psychiatrische problematiek.
OBC De Waai
Observatie en behandeling, meestal in combinatie met verblijf binnen de voorziening.
OCMW
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Eeklo, kortweg OCMW Eeklo, heeft als basistaak ervoor te zorgen dat elke inwoner van Eeklo een menswaardig bestaan kan leiden. Deze missie wordt gerealiseerd op verschillende domeinen: informatieverstrekking, deskundige doorverwijzing, psychosociale begeleiding, financiële hulpverlening, thuiszorg, …. Daarnaast is het OCMW samen met het stadsbestuur de spil van het Lokaal Sociaal Beleid. Het Lokaal Sociaal Beleid is het resultaat van de acties die OCMW, gemeente, andere overheden, semi-publieke, private en privé organisaties ondernemen om de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak van een strategisch meerjarenplan worden alle acties gebundeld waarbij een integrale, geïntegreerde en inclusieve aanpak het uitgangspunt vormt.
Opgroeibabbels
Opgroeibabbels is een ontmoetingsmoment voor toekomstige ouders of ouders met kleine kinderen. Ouders met kindjes tem 6 jaar komen 1x per maand samen van 9u30 tot 11u30. Samen met andere ouders gaan ze aan de slag rond opvoeden. Er is tijd voor gezellig samenzijn en om te leren van elkaar. Kindjes mogen meekomen, er is speelgoed en verzorgingsmateriaal aanwezig. Elke maand doen we iets anders: koken, een peuterklas bezoeken, groepsgesprek rond opvoeding, EHBO bij kleine kindjes, babymassage, in gesprek met vroedvrouw, ….
Opvoeden en zo
Beschrijf kort de specifieke deelwerking van de organisatie (max. 3 lijnen) Kinderen groot brengen is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseren we 6 bijeenkomsten ‘Opvoeden en zo’. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders met kinderen van 3 tot 12 jaar. Je komt 6 keer in groep samen met andere ouders. CKG Sloeberhof begeleidt de groep. Elke keer wordt een ander onderwerp besproken en worden er tips uitgewisseld, die je dan thuis kan uitproberen. De onderwerpen zijn onder andere: hoe geef je aandacht aan je kind, hoe zeg je neen tegen je kind, hoe kan je je kind belonen of straffen, hoe maak je de tijd die je met je kind doorbrengt leuk en ontspannend, … Er worden filmpjes getoond en besproken, en je kan aan de slag met praktische tips! Er is tijd om vragen te stellen, te luisteren en te praten met andere ouders met kinderen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Want, elke ouder heeft wel eens vragen én elke ouder heeft wel goede tips! De bijeenkomsten zijn gratis. Elke bijeenkomst duurt 2 uur. Er is een pauze voorzien en je krijgt een gratis drankje. Bijeenkomsten overdag: Donderdag van 9u30 tot 11u30 in De Speelbazaar, Kaaistraat 32, Eeklo 20/04/17 27/04/17 04/05/17 11/05/17 18/05/17 23/05/17 (dinsdag ipv donderdag) Heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Melisa van Wijkcentrum De Kring. Zij helpt je met inschrijven. Telefoon 09 378 61 69 of melisa@wijkcentrumdekring.be Bijeenkomsten ’s avonds: Maandag van 19u tot 21u in VCLB Meetjesland, Visstraat 14, Eeklo 08/05/17 15/05/17 22/05/17 29/05/17 12/06/17 19/06/17 Heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact op met het VCLB. Zij helpen je met inschrijven. Telefoon 09 376 70 50 of info@vclbmeetjesland.be
Ouders voor Ouders
Werkgroep Ouders voor Ouders In groep gaan we aan de slag rond het grootbrengen van kleine kindjes. Wat interesseert jou als ouder? We kiezen een thema en gaan er verder mee aan de slag. We maken ook kennis met diensten die gezinnen kunnen helpen. Momenteel werken we aan duidelijke informatie voor zwangere gezinnen. We denken na welk informatie nuttig is, hoe je deze eenvoudig en duidelijk overbrengt, hoe je de info bij de juiste mensen krijgt. Elke ouder kan hierover meepraten, elke ouder heeft wel tips en weetjes die anderen kunnen helpen. Zin om mee na te denken en het woord te nemen? Kom dan zeker eens af! We komen 1x per maand samen, op dinsdagvoormiddag van 9u30 tot 11u30. Er is gratis ontbijt en gratis kinderopvang ter plekke.
Partena onafhankelijk ziekenfonds
Partena is een brede dienstenorganisatie rond de gezondheid en persoonlijk comfort.
Plaatelijke Werkgelegenheidsagentschap Eeklo VZW
Het activeren van langdurig werklozen door een integrale aanpak
Pro Natura VZW
- wij doen voornamelijk groenarbeid - ecologisch werken - geven jobs aan mensen die moeilijk een job vinden in het gewone arbeidscircuit
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan VZW
Het psychiatrisch ziekenhuis biedt plaats aan 211 personen met psychische problemen. Dankzij de inzet van 300 medewerkers wordt een professionele zorg aan de patiënten geboden.
Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
Het RCGG is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van ernstige psycho-sociale en/of psychische problemen en/of psychiatrische stoornissen. De hulpverlening gebeurt altijd ambulant, dagverblijf of opname zijn niet mogelijk.
Residentieel Kortdurend jongerenprogramma De Sleutel
Residentieel programma voor minderjarigen met een drugsverslaving. Het aanbod bestaat uit pedagogische leefgroepwerking, individuele- en groepstherapie, gezinsbegeleiding, coaching en begeleiding bij de re-integratie en onderwijs
Revam VZW (lid van de groep Nevelland)
Revam is een maatwerkbedrijf dat zowel intern als extern opdrachten uitvoert op maat van de klant en op maat van de medewerkers. Revam stelt mensen met een arbeidsbeperking te werk.
Ruilwinkel Babybazaar
Ruilen is HIP, ruilen is goed voor het milieu, ruilen spaart geld uit! In ruilwinkel Babybazaar kunnen ALLE ouders terecht om kledij en materiaal voor kleine kinderen te ruilen. Er is een ruim aanbod van kwaliteitsvolle tweedehandskledij tot maat 116 en materiaal voor baby en kind. Je brengt mee wat te klein is of wat je niet meer gebruikt. In ruil krijg je jetons. Daarmee koop je nieuwe spulletjes! Alle kledij en materiaal wordt nagekeken, gewassen en gestreken voor het in de winkel komt.
RVT Avondzegen
Avondzegen voorziet in residentiële opvang aan zorgbehoevende ouderen en assistentiewonen.
Schatjeseiland
Schatjeseiland is een opvanginitiatief van de stad Eeklo waar ouders tijdelijk beroep op kunnen doen. Redenen hiervoor kunnen zijn: zoeken naar werk, volgen van een cursus, afwachting van een plaats binnen de reguliere opvang, doktersconsultatie. Schatjeseiland zoekt samen met u naar een oplossing in de zoektocht naar kinderopvang.
Sociaal Huis
Het Sociaal Huis is een samenwerking tussen OCMW en Stad Eeklo. Het is hét centrale aanspreekpunt waar je terecht kan met al je vragen van sociale aard en welzijnsaard. Twee medewerkers zorgen er voor dat jij de sociale dienstverlening vindt waar je nood aan hebt.
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland (SVK) huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze aan kandidaat-huurders die zijn ingeschreven op de wachtlijst. Via een puntensysteem komen mensen in de meest dringende situatie bovenaan de wachtlijst te staan.
Speel-o-theek Speelbazaar
In speel-o-theek Speelbazaar kunnen ALLE ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar terecht. Na betaling van het lidgeld kunnen kinderen 3 stukken speelgoed meedoen naar huis voor een periode van 3 weken. Er is een groot aanbod aan kwaliteitsvol, leuk en leerrijk speelgoed! Gezinnen kunnen er terecht voor informatie en kunnen ter plekke spelen in de gezellige speelhoeken. Regelmatig zijn er ontspannende ontmoetingsactiviteiten, steeds voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.
Tiener- en jongerenwerking Hit the City
Aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor tieners en jongeren, in samenwerking met Jeugddienst Eeklo.
Triple K-project “Zindelijkheid & Kleuterparticipatie”
Vakantieklassen
Een activiteit voor anderstalige nieuwkomers van 6-12 jaar. In de voormiddag leren we al spelend de Nederlandse taal en in de namiddag sluiten we aan bij een activiteit van de Sportpas of Grabbelpas.
Vervoer op Maat
Het project Vervoer op Maat! en de Boodschappendienst biedt mensen met vervoersproblemen de mogelijkheid om opnieuw verplaatsingen te maken, boodschappen te doen, op ziekenbezoek te gaan, vrienden of familie te bezoeken, of gewoon, er eens op uit te trekken op momenten dat je het zelf wilt. Kortom om weer aan het sociale leven deel te nemen.
Vokans Gent-Eeklo
Vokans staat voor Vormings-en OpleidingsKANSen. Omdat permanente vorming & participatie op de arbeidsmarkt een fundamenteel recht is voor iedereen, is het onze missie om de tewerkstellingskansen van kwetsbare werkzoekenden en - werkenden te versterken. We willen een activerende arbeidsorganisatie zijn voor kwetsbare werkzoekenden en - werknemers en hun werkgevers in Vlaanderen en Brussel, om het functioneren op de werkvloer te faciliteren en te optimaliseren.
Vrij CLB vzw "Het Meetjesland"
Vrij CLB "Het Meetjesland" verzorgt informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen op 4 vlakken: - leren en studeren - sociaal en emotioneel welbevinden - studiekeuze - preventieve gezondheidszorg
Vrijetijdsdienst vzw Oranje
vzw Kinderlach (kinderdagverblijf en dienst onthaalgezinnen)
De vzw Kinderlach vangt kinderen op van 0 tot 3 jaar in de dagopvang. Er is ook een voor- en naschoolse opvang voor kinderen tot 6 jaar. Tijdens de schoolvakantie wordt er vakantieopvang georganiseerd. Dit kan zowel in het kinderdagverblijf als bij de onthaalouders thuis. Bij onthaalouders wordt ook opvang georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar of weekendopvang.
Werkwijzer vzw
De werkwijzer probeert belemmeringen die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken weg te werken.
Wijkcentrum De Kring
Wijkcentrum De Kring is een laagdrempelige ontmoetingsplaats, voornamelijk voor personen en gezinnen in een kwetsbare positie. Het Wijkcentrum creëert ruimte voor materiële dienstverlening, ontspanning en ontmoeting, vorming, vrijwilligerswerk, groepswerk en beleidswerk.
Woon- en Zorgcentrum Dr. J. Coppens
Wij willen antwoord bieden op elke zorgvraag van de kandidaat bewoner op onze wachtlijst.
Woonwijzer Meetjesland
Bij Woonwijzer Meetjesland kunt u gratis terecht met elke woonvraag. Wij geven info en advies op maat aan zowel huurders, verhuurders als eigenaars over premies en voordelen, sociale woningen, leningen, huurwetgeving, duurzaam bouwen, energiezuinig en levenslang wonen, woonkwaliteit,…
WZC St-Elisabeth
Naast een functie als rust en verzorgingstehuis beschikken we tevens over een dagverzorgingscentrum, een centrum van kortverblijf en serviceflats We beschikken eveneens over een bijzondere erkenning voor NAM-PNVS (comazorg)
 
  WEGWIJSINEEKLO © 2014 | Initiatief Lokaal Sociaal Beleid Eeklo | DESIGN BY RAMONE