Home      Thema's      Organisaties      Contact
 
 

Agentschap Integratie en Inburgering, Oost-vlaanderen

BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE WERKING VAN DE ORGANISATIE:

~~Elke nieuwkomer krijgt een trajectbegeleider die hem/haar coacht doorheen het inburgeringstraject. Die persoon volgt de aanwezigheden op in de lessen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands, en geeft individuele begeleiding op maat. De trajectbegeleider is geen hulpverlener maar verwijst mensen met hun vragen gericht door naar de desbetreffende dienst of organisatie.
De lessen maatschappelijke oriëntatie worden gegeven binnen het Agentschap zelf, door onze collega’s die een brede waaier aan talen beheersen.
De lessen Nederlands gaan door in de reguliere scholen binnen het volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie en in enkele gevallen het universitair talencentrum in Gent. Hier werkt de taalconsulent van het Agentschap als een soort ‘matcher’ tussen de nieuwkomer en het aanbod aan cursussen en scholen.
Daarnaast ondersteunt het Agentschap lokale besturen en diensten in hun rol die ze opnemen naar nieuwkomers toe. Deze mensen vinden vaak de weg niet naar het lokale aanbod van een gemeente (oa cultuur, jeugd, vrije tijd…) De taak van het Agentschap bestaat erin die afstemming te optimaliseren. Ook andere diensten die te maken krijgen met de gevolgen van migratie kunnen we ondersteunen (scholen, CAW’s, ziekenhuizen,…) We bieden onder andere vormingen en procesbegeleiding aan rond duidelijk taalgebruik aan het loket (schriftelijk en mondeling), interculturele vaardigheden, omgaan met talendiversiteit op school, opstart oefenkansen Nederlands,…
Het Agentschap beschikt tevens over een telefonische helpdesk waar professionelen terecht kunnen met hun vragen over de rechtspositie van vreemdelingen.
T 09 267 66 45, 09 267 66 46 en 09 267 66 47
Openingsuren: elke werkdag tijdens de kantooruren

Tenslotte zit ook de sociale tolkendienst gehuisvest binnen het Agentschap Integratie en Inburgering. Zij stellen sociaal tolken en vertalers ter beschikking en leiden mensen op tot sociaal tolk of vertaler. Alle informatie hierover is terug te vinden op www.sociaaltolkenenvertalen.be

Afdeling Eeklo:

~~Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft in Oost-Vlaanderen 18 loketten verspreid over de provincie, waaronder een loket in Eeklo. Dit loket behoort tot de regio Meetjesland, Leiestreek en de rand rond Gent. De provincie is opgedeeld in drie regio’s.

~~Trajectbegeleiding (inburgering)
Contactpersoon: Angela Florizoone
Email: angela.florizoone@integratie-inburgering.be
Telefoon: 09/321 86 36

Taalconsulent (voormalig huis van het Nederlands)
Contactpersoon: Mieke Goemans
Email: mieke.goemans@integratie-inburgering.be
Telefoon: 0498 25 09 24


 
  WEGWIJSINEEKLO © 2014 | Initiatief Lokaal Sociaal Beleid Eeklo | DESIGN BY RAMONE  
Terug naar boven