Home      Thema's      Organisaties      Contact
 
 

Christelijke Mutualiteit

BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE WERKING VAN DE ORGANISATIE:

Deelwerking 1: Adviserende geneesheer CM


Deelwerking 2: Dienst Maatschappelijk werk CM


Directe hulp en ondersteuning

·                     Informatie over mogelijkheden en ondersteuning in de thuiszorg.

·                     Informatie en advies over sociale voordelen en voorzieningen.

·                     Coördinatie van de thuiszorgdiensten.

·                     Bespreking van noden op langere termijn.

·                     Versterken van je eigen mogelijkheden door bemiddeling en het inschakelen van thuiszorgdiensten, hulpmiddelen of het aanpassen van de woning.

·                     Ontlasten van de mantelzorger door het inschakelen van onder meer oppas,personenalarm of kortverblijf

·                     Samen zoeken naar oplossingen indien thuiszorg moeilijk wordt of niet meer mogelijk is.

·                     ...

Zorgbegeleiding in complexe thuiszorgsituaties

·                     Hulpverlening over een langere periode die de zorg en de balans tussen draagkracht en draaglast van jezelf en je omgeving bewaakt. 

·                     Bespreken van pijnpunten.

·                     Hulp bij het opstellen van een ‘plan van aanpak’

·                     Klankbord bij het nemen van beslissingen en het bijsturen van de thuiszorg.

Psychosociale begeleiding bij verliesverwerking

·                     Begeleiding gericht op het ondersteunen en stapsgewijs omgaan met een verlies- of rouwproces.

·                     Verwijzing naar therapeut indien verdere diagnose of behandeling nodig blijkt.

 Specifieke doelgroep van de deelwerking van de organisatie

Beschrijf de doelgroep van de deelwerking van de organisatie

Iedereen kan een beroep doen op de dienst Maatschappelijk Werk.

Deelwerking 3: Thuiszorg CM


Het kan iedereen overkomen. Plots word je geconfronteerd met ziekte, handicap of hulpbehoevendheid. Ben je op zoek naar hulp in deze moeilijke situatie? Dan kun je bij het Thuiszorgcentrum terecht voor:

informatie en advies: het centrum zoekt samen met jou naar de gepaste zorg en verwijst je door naar specifieke diensten;

ontmoeting en vorming: regelmatig vinden er informatiemomenten plaats over thuiszorg. Je kunt er ook contacten leggen met lotgenoten, ervaringen uitwisselen en steun vinden;

persoonlijk alarm: met een eenvoudige druk op de knop kun je dag en nacht contact opnemen met de alarmcentrale. In het Thuiszorgcentrum verneem je meer over depersonen alarm systemen;

multidisciplinair overleg: als de organisatie van thuiszorg moeilijk wordt, kan het Thuiszorgcentrum instaan voor een gecoördineerd overleg tussen de zorgbehoevende, de familie en de hulpverleners;

mobiliteit: als je problemen hebt om je buitenshuis te verplaatsen, dan helpt het centrum je te zoeken naar oplossingen;

hulpmiddelen en woningaanpassing: de woonconsulent geeft je advies om je te helpen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.


 
  WEGWIJSINEEKLO © 2014 | Initiatief Lokaal Sociaal Beleid Eeklo | DESIGN BY RAMONE  
Terug naar boven